المجلس العالمي للتسامح والسلام

Worth Watching

 1. 1 HE Jarwan speech in the First session of the IPTP at the Maltese Parliament HE Jarwan speech in the First session of the IPTP at the Maltese Parliament 10:28
 2. 2 HE Roger Nkodo Dang, President of the Pan African parliament HE Roger Nkodo Dang, President of the Pan African parliament 02:02
 3. 3 HE Santia Bai Hanoomanjee, President of the National Assembly of Mauritius HE Santia Bai Hanoomanjee, President of the National Assembly of Mauritius 00:49
 4. 4 Mboni Mohamed, Member of Tanzania's Parliament, urges parliamentarians to advocate peace Mboni Mohamed, Member of Tanzania's Parliament, urges parliamentarians to advocate peace 01:40
 5. 5 برنامج الحياة صور  سعادة أحمد الجروان برنامج الحياة صور سعادة أحمد الجروان 24:49
 6. 6 Al Jarwan’s visit of the Al-Azhar Observatory and the Fatwa Center in Cairo Al Jarwan’s visit of the Al-Azhar Observatory and the Fatwa Center in Cairo 01:23
 7. 7 Graziella Seif, President of the Untied Ambassadors-at-Large, praising the role of GCTP Graziella Seif, President of the Untied Ambassadors-at-Large, praising the role of GCTP 01:22
 8. 8 Anthony Nahoul, Peace within.. Part 1 by Vanessa Farhat Anthony Nahoul, Peace within.. Part 1 by Vanessa Farhat 06:18
 9. 9 Julie Gedeon, volunteer at MCC, an anti-racism movement, speaks to gctpnews about their mission. Julie Gedeon, volunteer at MCC, an anti-racism movement, speaks to gctpnews about their mission. 01:04
 10. 10 Dr. Thomas Walsh, Chairman of the UPF , speaks of the importance of peace within the family. Dr. Thomas Walsh, Chairman of the UPF , speaks of the importance of peace within the family. 01:49
 11. 11 Dr. Hamad Al-Shamsi, speaks of the national agenda of the UAE on the subject of peace and tolerance Dr. Hamad Al-Shamsi, speaks of the national agenda of the UAE on the subject of peace and tolerance 02:31
 12. 12 Interview with Dr. Tageldin Hamad, Vice President UPF International Interview with Dr. Tageldin Hamad, Vice President UPF International 01:10
 13. 13 Interview with David Harris, UPF Secretary General\Middle East / North Africa Interview with David Harris, UPF Secretary General\Middle East / North Africa 00:56
 14. 14 Eileen Le Muet, VP International, Group Le Figaro Interview with GCTP Eileen Le Muet, VP International, Group Le Figaro Interview with GCTP 01:37
 15. 15 Roger Dooley, speaks of the role of the media in spreading the culture of Tolerance and Peace Roger Dooley, speaks of the role of the media in spreading the culture of Tolerance and Peace 00:45
 16. 16 Ambassador Sam Zakhem about spreading the culture of Tolerance and Peace around the world Ambassador Sam Zakhem about spreading the culture of Tolerance and Peace around the world 00:34
 17. 17 The President of Malta, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca on Tolerance and Peace Day 2017 The President of Malta, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca on Tolerance and Peace Day 2017 00:22
 18. 18 Mrs. Yenny Zannuba addresses people to fight for peace Mrs. Yenny Zannuba addresses people to fight for peace 00:30
 19. 19 Dr. Hersh Chadha's speech during WCA conference in AUCA, Bishkek, Kyrgyzstan. 2017. Dr. Hersh Chadha's speech during WCA conference in AUCA, Bishkek, Kyrgyzstan. 2017. 10:35
 20. 20 The Speaker of the Malta Parliament praises the message of the GCTP The Speaker of the Malta Parliament praises the message of the GCTP 00:45
 21. 21 Launching The Global Council For Tolerance And Peace (GCTP) in MALTA Launching The Global Council For Tolerance And Peace (GCTP) in MALTA 07:21
 22. 22 MTV Lebanon Prime Time News 02∕11∕2017 المجلس العالمي للتسامح MTV Lebanon Prime Time News 02∕11∕2017 المجلس العالمي للتسامح 00:36
 23. 23 Beautiful video about tolerance Beautiful video about tolerance 03:16
 24. 24 Introduction Video of GCTP - Global Council for Tolerance and Peace Introduction Video of GCTP - Global Council for Tolerance and Peace 02:44
 25. 25 اطلاق المجلس العالمي للتسامح والسلام في مالطا اطلاق المجلس العالمي للتسامح والسلام في مالطا 03:07
 26. 26 Global Council for Tolerance and Peace - Priceless Global Council for Tolerance and Peace - Priceless 03:41
 27. 27 Jitwaqqaf il-Kunsill Dinji għat-Tolleranza u l-Paċi bi kwartieri ġenerali fil-Belt Jitwaqqaf il-Kunsill Dinji għat-Tolleranza u l-Paċi bi kwartieri ġenerali fil-Belt 01:58

Images